NIEUWSBRIEF

APRIL - 2018

Hier komt dus de periodieke nieuwsbrief.

Het is de bedoeling dat het bestuur van vzw G-Stars ten minste tweemaandelijks een nieuwsbrief opstelt om hier te publiceren.

daar kunnen uiteraard foto's of filmpjes bijzijn, no problemo.

Deze nieuwsbrief wordt ook telkens verstuurd naar iedereen die hiervoor intekende via onze nieuwe website.

Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van alle gebeurtenissen en kan men al eens een boeiend verhaal of verslag lezen.

Notulen van de algemene ledenvergaderingen of beslissingen van het bestuur kunnen hier zijn plaats vinden zo dat wordt gevraagd.

De gedatteerde nieuwsbrieven blijven uiteraard beschikbaar via de inventaris van het archief.  Dit zal eveneens toegankelijk zijn via de website.